Sztab wyborczy

___


KOMITET WYBORCZy Wyborców
Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik
 1. Pan Jerzy Nowosielski – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Przewodniczący KWW
 2. Pan Andrzej Popis – przedsiębiorca; Pełnomocnik KWW
 3. Pan Andrzej Kwiatkowski – dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika "moja Lesznowola" Pełnomocnik finansowy KWW.
 4. Pan Grzegorz Kołodko – ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów w latach 1994–1997 i 2002–2003
 5. Pan Wawrzyniec Konarski – politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, od 2005 do 2010 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
 6. Pan Hubert Buksowicz – przedsiębiorca
 7. Pan Krzysztof Przybyszewski – przedsiębiorca

HONOROWY KOMITET POPARCIA
dla KWW Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik
 1. Pan Janusz Piechociński – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja
 2. Ksiądz Cezary Smuniewski – Profesor nadzwyczajny, filozof
 3. Pan Ivo Orłowski – wokalista, tenor, aktor
 4. Pan Jacek Arendarski – Prezes Mazowieckiego Związku Pracodawców Gminy Lesznowola
 5. Pan dr Marek Ogrodzki – wykładowca akademicki, przedsiębiorca
 6. Pan Daniel Kordus – przedsiębiorca
 7. Pan Zbigniew Bielewicz – generał dywizji
 8. Pan Wojciech Rożek – pilot liniowy

Informujemy, że ze środków KWW Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik zostały przygotowane następujące materiały wyborcze:

 • strona internetowa www.batycka-wasik.pl;
 • banery reklamowe z informacją o nazwie komitetu i stronie www;
 • ulotki wyborcze z informacją o kandydatce na Wójta Gminy Lesznowola i Kandydatach do rady gminy Lesznowola z KWW Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik;
 • plakaty wyborcze z informacją o kandydatce na Wójta Gminy Lesznowola;
 • plakaty wyborcze z informacją o kandydatach do Rady Gminy Lesznowola z KWW Marii Jolanty    Batyckiej- Wąsik;
 • reklamy prasowe.

Informacje o wszelkich naruszeniach dotyczących dystrybucji materiałów informacyjnych KWW Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik prosimy przekazywać na adres:

info@batycka-wasik.pl