Program wyborczy - Okręg III

___


Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej.

Dalszy rozwój bazy edukacyjnej, sportowej oraz rekreacyjnej.

Kontynuacja budowy dróg gminnych i chodników wraz z kanalizacją deszczową oraz
ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Budowa oświetlenia ulicznego.

Inicjowanie aktywności i integracji Mieszkańców.

Współpraca z zarządcami dróg S-7 i obwodnicy 721.

Poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców m.in. poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniach z Aleją Krakowską w Stefanowie i Woli Mrokowskiej.

Budowa dostępności do szerokopasmowego internetu.