Program wyborczy - Okręg II

___


Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej.

Realizacja inwestycji z zakresu oświaty, sportu i rekreacji.

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Inspirowanie aktywności społecznej i gospodarczej Mieszkańców.

Monitorowanie budowy trasy S-7 i obwodnicy drogi 721.

Dbanie o bezpieczeństwo Mieszkańców.

Pomoc i wsparcie Mieszkańców w ważnych sprawach losowych.

Budowa dostępności do szerokopasmowego internetu.