Program wyborczy - Okręg I

___


Zrównoważony rozwój gminy z priorytetem dla zabudowy ekstensywnej (dalsza modyfikacja
planów zagospodarowania przestrzennego).

Kontynuacja inwestycji z zakresu edukacji, sportu i kultury.

Kontynuacja budowy dróg wraz z odwodnieniem i ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Rozwój transportu publicznego.

Rozwój oferty zdrowotnej.

Integrowanie Mieszkańców oraz aktywizacja Seniorów.

Współpraca w zakresie budowy światłowodów.

Ochrona środowiska – bezpieczniej, czyściej, ładniej.