Kandydat do Rady Gminy Lesznowola

Okręg Wyborczy nr I, Lista nr 17

___

Mariusz Socha
Mariusz Socha

Mariusz Socha


WIEK: 41 lat

WYKSZTAŁCENIE: wyższe

RADNY jednej kadencji Rady Gminy Lesznowola, w przeszłości Sołtys Nowej Iwicznej

ZAINTERESOWANIA: turystyka, tworzenie stron internetowych, wody termalne

 

Miałem przyjemność pełnić funkcję radnego w Radzie Gminy Lesznowola przez jedną kadencję. W latach 2006-2010 byłem sołtysem Nowej Iwicznej.

Nowa Iwiczna to miejsce gdzie się wychowałem i dorastałem, a teraz mieszkam. Chcę, aby tu żyło się komfortowo i bezpiecznie. Jako radny będę zawsze dział w myśl zasady „ blisko ludzi i ich spraw” tak, aby każdy mieszkaniec mógł z przekonaniem powiedzieć, że w lesznowolskim samorządzie to właśnie Człowiek jest najważniejszy. Chcę także, aby Rada Gminy Lesznowola wsłuchana w głos mieszkańców decydowała o kierunku rozwoju naszych miejscowości, a nigdy nie prowadziła jałowych sporów politycznych.

 

Program kandydata na radnego

  1. Wykonanie kompleksowej analizy planów zagospodarowania przestrzennego tak, aby precyzyjnie określić tereny pod usługi i pod zabudowę mieszkaniową na rzecz zabudowy ekstensywnej w myśl zasady jeden dom na jednej działce.
  2. Stworzenie przyjaznego transportu publicznego w oparciu o zwiększoną ofertę połączeń linii L oraz poprzez włączenie Lesznowoli do I strefy biletowej ZTM, a także poprzez budowę dwóch parkingów po wschodniej i zachodniej stronie przystanku PKP Nowa Iwiczna.
  3. Realizacja celu pod hasłem „Lesznowola wolna od smogu” poprzez uruchomienie programów wymiany pieców węglowych i przestarzałych gazowych na nowoczesne systemy grzewcze takie jak pompy ciepła.
  4. Kontynuowanie budowy dróg gminnych a w szczególności wykonanie połączenia ul. Torowej i Granicznej, oraz Sadowej ze Słoneczną i Kielecką. Prowadzenie dalszych rozmów z PKP, aby ograniczone zostały uciążliwości wynikające z funkcjonowania strzeżonego przejazdu na ul. Krasickiego.
  5. Dokończenie rozbudowy i wyposażenie nowej części szkoły w Nowej Iwicznej. Rewitalizacja placów zabaw i terenów publicznych.
  6. Realizacja strategii „Bezpieczna Lesznowola” poprzez dokładną analizę zagrożeń na każdej ulicy i w każdym miejscu publicznym. Bezpieczna Lesznowola to także dalsze wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji.