Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt poinformować Państwa, iż kolejny raz kandyduję na wójta Gminy Lesznowola. Pragnę kontynuować strategiczne projekty dla rozwoju naszej Gminy. Moim priorytetem jest szacunek dla Ludzi oraz budowanie mądrych kompromisów. Mam nadzieję, że Państwo nadal podzielą moją wizję rozwoju Gminy czując się jej Współtwórcami. Bardzo Państwu dziękuję za udział w wyborach, dziękuję za oddanie głosu na moją osobę oraz proponowanych przeze mnie Kandydatów do Rady Gminy.

Z wyrazami szacunku
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Program wyborczy

___

 • Zrównoważony rozwój naszej Gminy w zakresie polityki przestrzennej.
 • Rozwój bazy dydaktyczno-sportowej i rekreacyjnej.
 • Kontynuowanie współpracy w zakresie budowy strategicznych, ponadlokalnych dróg:
  – krajowej S-7
  – wojewódzkiej – obwodnicy 721
 • Kontynuowanie zdań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
 • Kontynuowanie budowy dróg gminnych.
 • Kontynuowanie optymalnego zagospodarowania nieruchomości gminnych z priorytetem dla infrastruktury społecznej.
 • Rozwój sprawnej i wygodnej komunikacji publicznej.
 • Inspirowanie aktywności gospodarczej i społecznej naszych Mieszkańców.
 • Dalsza realizacja projektu z zakresu estetyki Gminy.
 • Wysoki standard usług świadczonych przez Urząd Gminy.

Wybierz okręg i poznaj program

___